Українські народні пісні

У ПОЛІ, ПОЛІ, БЛИЗЬКО ПРИ ДОРОЗІ
Українська народна пісня

У полі, полі, близько при дорозі

Приспів:

Грай, коню, грай, кониченьку,
Перед молоденьким Іваньком.

Стоїть намета з червоної китайки,
А в тій наметі все столи стоять,
А за тими столами все пани сидять.
Перед тими панами Іванько стоїть,
Іванько стоїть, кониченька держить,
Кониченька держить, з конем говорить:
— Ой коню, коню, ти хвала моя,
Чи вихвалиш мене ти перед панами,
Чи перескочиш три перекопи,
Три перекопи, царськії врата?
Царськії врата мечом розсічу,
Батьку й матюнці хвали нароблю.

Походження та примітки

У ПОЛІ, ПОЛІ, БЛИЗЬКО ПРИ ДОРОЗІ.

Запис: П. Маковій 1927 рік на Чернігівщині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, матер. Етнографічної комісії.

Варіанти

 • «Малороссийские и червонорусские народные думы и песни», СПб., 1836, стор. 39;
 • А. Терещенко, Быт русского народа, СПб., 1848, VII, стор. 34—35;
 • «Обычаи и поверья, кухня и напитки малороссиян. Извлечено из нынешнего народного быта и составлено Николаем Маркевичем», К., 1860, стор. 25;
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 287—288, ч. 20;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. III, М., 1878, стор. 52, ч. 26;
 • Потебня, Колядки и щедровки, стор. 673—674, ч. 60;
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 28—3, одиниця зберігання 395, аркуш 6.

Джерело

 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

 • Парубок-витязь хвалиться конем і зброєю
 • Колядки та щедрівки парубкові
 • Календарно-обрядові пісні