Українські народні пісні

У ТИХОГО БРОДУ БРАЛА ДІВЧИНОНЬКА ВОДУ
Українська народна пісня

У тихого броду брала дівчинонька воду,
А козаченько коня напуває, з дівчиною да й розмовляє:
— Коли б мені човничок, мальоване да й веселечко,
Сів би поїхав на той бережечок, дівчинонько, моє сердечко.
— Нащо ж тобі човничок, нащо ж тобі веселечко,
Стань подивися здалека на мене, козаченьку-сердечко.
Горе ж тому лебедеві, що дві лебедоньки має:
Ой з однією — все море сплаває, а другої й не одвідає;
Горе тому козакові, що дві дівчиноньки має:
Ой що одну да чорнявую, а другую да білявую.
Що з тією чорнявою цілується-обнімається:
— Ой то ж біленька, то моя вірненька, слізоньками умивається.
Не плач, не плач, білесенька, я тебе не одцураюся:
Ой чорняву да з ума зведу, а з тобою повінчаюся.
Зелененька дібрівонька, чом не гориш, чого куришся?
Ой молодая дівчинонько, чого плачеш, чого журишся?
— Ой якби ж я підпалена, я горіла б, не курилася,
Ой якби ж я, дівчина, засватана — не плакала б, не журилася.

Походження та примітки

У тихого броду брала дівчинонька воду. Записано від А. А. Гаїлбутського в м. Лубнах. БФ-1, арк. 4, № 4. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 238 аркуші наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Варіант цієї пісні є у Доленги-Ходаковського (Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського (упорядники О. І. Дей, Л. Малаш). К., 1974, с. 453).

Як кінцевий куплет до пісні додано рядки з іншої:

Широкая дороженька очеретом перетикана,

Ой молодая дівчинонька всіх парубків перекликала.

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 100.