Українські народні пісні

У ТРИДЦЯТІМ РОЦІ НОВА «РАДІСТЬ» СТАЛА
Українська народна пісня

У тридцятім році нова «радість» стала,
Нова «радість» стала, яка не бувала:
Орда дика на вкраїнські села нападала.
Війська наїжджали, села грабували,
Збіжжя — жито та пшеницю й овес — забирали.
У неділю рано до церкви дзвонили,
Наші хлопці по стодолах овес молотили.
Одні молотили, другі млинували,
Треті щітками вуланські коні пуцували.
У читальню врвались, все товкли й ламали,
Всі образи та портрети із стін поскидали.
Скинули Шевченка, скинули і Франка,
А з вікон тут не лишилась ані одна рамка.
Стіни полупали, шафи поламали,
А книжки всі читальняні з болотом змішали.
Мов те гайвороння на хати спадають,
Друть подушки, друть перини, одяг розривають.
Одяг розривають, на землю скидають,
Огірками й капустою усе присипають.
В однім куті жито, у другім пшеницю,
А на це все виливають нафту та черницю.
Цю пісню новітню ми на те складали,
Щоб її дівчата й хлопці і старі співали.
Щоби люде знали, щоби пам’ятали,
Як ми у трийцятім році буки фасували,
Як нас буками в трийцятім році частували.
Ой будем співати, будем пам’ятати,
Будемо проклятій шляхті буки віддавати.

Походження та примітки

* Пісня про шляхетську «пацифікацію» на Західній Україні

У ТРИДЦЯТІМ РОЦІ НОВА «РАДІСТЬ» СТАЛА.

Це пісня про так звану пацифікацію в Західній Україні, тобто придушення революційного руху західноукраїнських робітників і селян з допомогою каральних експедицій, які організовував буржуазно-шляхетський уряд панської Польщі. Особливо активно проводив він «пацифікацію» 1930 року на загарбаних західноукраїнських землях.

Колядку записав М. Бабій 1940 року у селі Горбачі, Львівщина, від М. Возного.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 34—2, одиниця зберігання 29, аркуш 73.

Джерело

  • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

  • Революційні колядки західної України і Закарпаття 1920—1930-х років
  • Пожовтневі колядки та щедрівки
  • Календарно-обрядові пісні