Українські народні пісні

УСІХ ХЛОПЦІВ В ГУСАРИ ЗАБРАЛИ
Українська народна пісня

Усіх хлопців в гусари забрали,
Мене, молодого, охвицером записали;
Та дали ж мені коня вороного,
Та послали мене попереду війська всього,
Та звеліли мені серед полку стати,
Та сказали мені у суремочки грати.
Ой ви грайте, суремки, ви, суремочки, грайте,
Мені, молодому, жалю не завдайте,
А завдайте тому а темному лугу,
Темному лугу або коню вороному,
Аніж мені, парню молодому.
А не жаль мені а у дому нікого,
Тільки жаль же мені: матуся старая,
Матуся старая, сестриця малая,
Сестриця малая, а жона молодая.

Походження та примітки

Політичні пісні українського народу XVIII-XIX ст. З увагами М. Драгоманова. Ч. І, розд. 2. Женева, 1885., с. 206 (Олександрівський пов., 1873 р., І. Манжура). Пісня відноситься до часів, коли козацькі полки на Слобожанщині були перетворені на гусарські (1765 р.).