Українські народні пісні

Хіті, хіті
Українська народна пісня

Хіті, хіті...
Котик у житі.
Нєкому жити,
Только Микиті.
Ой скок, подскок,
Молодой гвоздок,
По водіцу пошол,
Молодіцу нашол.
Молодіца моя
Паляніцу дала,
С мачком, с рачком,
С сємячком, с конопєлєчком.