Українські народні пісні

Хміль (укріп)

Хоровод

Дівчата, побравшись за руки і перевиваючись попід руками крайніх двох дівчат, зображують виття хмелю та співають:

Ой порости, хмелю 1, (2)
Вище мого двору. (2)
Ой не ходи, нелюб, (2)
Коло мого двору. (2)
По твоїм слідочку (2)
Каменем да покотила. (2)
Ой як тяжко-важко (2)
Каменю да котитися, (2)
А ще тяжче-важче (2)
Старому да женитися. (2)
Молоду жінку брати, (2)
Що не вміє з старим спати. (2)
Ой порости, хмелю, (2)
Вище мого двору, (2)
Ой походи, милий, (2)
Коло мого двору. (2)
По твоїм слідочку (2)
Перстником да покотила. (2)
Ой як легко, гарно (2)
Перстнику да котитися, (2)
А ще легше, краще (2)
Молодому да женитися, (2)
Молоду жінку брати, (2)
Що вміє з молодим спати. (2)

Походження та примітки

1 В деяких місцевостях замість «хмелю» співають «кропе».

ХМІЛЬ (УКРІП).

Записав Ю. Каховський 1892 року у селі Леонівка на Київщині, «Киевская старина», Киев, 1882 — 1906, 1892, VI, сторінка 445.

Мелодію дивіться: «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Русским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор, 141-142.

Джерело

Тематичні розділи

  • Веснянки та гаївки
  • Хороводи з іграми й танцями