Українські народні пісні

ХОДИВ ЖЕ Я КОЛО СВОГО ПОЛЯ

Ходив же я коло свого поля
Та й крикнув я на свого коня.
— А чого ж ти на коника кричиш,
Либонь же, ти вечеряти хочеш?

Чого тобі поночі ходити?
Я не маю чим тобі світити.
Єсть у мене в кишені лучина,
То засвітиш, миленька, очима.

Походження та примітки

Ходив же я коло свого поля. Запис 1922 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 21, арк. 27, зв.

Мелодія ЯКБИ МЕНІ СТУПА ТА ЖОРНА

Джерело

Тематичні розділи

  • Лихий чоловік, п’яниця
  • Пісні родинного життя
  • Родинно-побутові пісні