Українські народні пісні

ХОДИВ КОЗАК ДО МОЛОДИЦІ
Українська народна пісня

Ходив козак до молодиці,
Носив він їй гроші в саквиці.

— Молодице моя, чорнобривая!
Чого ти мені така милая?

Ой кумо моя, ой любо моя!
Скажи мені, де хата твоя?

— Моя хата сніпками вшита.
Прийди, козаченьку, хоть буду бита.

Хоть буду бита, знаю за кого,
За козаченька молоденького.

Українська народна пісня ХОДИВ КОЗАК ДО МОЛОДИЦІ — ноти
ХОДИВ КОЗАК ДО МОЛОДИЦІ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Ходив козак до молодиці. Запис 19І9 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 56, арк. 57.

Джерело

Тематичні розділи

  • Зародження почуттів. Взаємна любов. Думки про одруження
  • Лірика кохання
  • Родинно-побутові пісні