Українські народні пісні

ХОДИЛА-БЛУДИЛА В ЗЕЛЕНІМ ГАЮ
Українська народна пісня

Ходила-блудила в зеленім гаю,
Щипала-зривала червону (Двічі)

Та червону рожу
Кидала-бросала під ті ворота (Двічі)

Та під ті ворота,
Не смійся, козаче, що я сирота (Двічі)

Та що я сирота,
Прийшов би ти сватать, то б я не пішла (Двічі)

То б я не пішла
Об’їхав Росію ще й всі города (Двічі)

Та ще всі города,
Кращої не знайшов, як ти сирота (Двічі)