Українські народні пісні

ХОДИТЬ ПОПИК ПО ЦЕРКОВЦІ
Українська народна пісня

Ходить попик по церковці,
Святу книжечку читає,
Питається людей божих:
«Чом вас багато в церкві не буває?»
«Ой чи ж єсть час нам, батюшко,
До церкви ходити?
Як чорний віл, в свято і неділю
Мусиш панщину робити».

Походження та примітки

Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной имп. Русским географическим обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским. Т. V. СПб., 1874., с. 1064 (І. Новицький).