Українські народні пісні

ХОДИТЬ, ПОХОДИТЬ МІСЯЦЬ ПО НЕБУ
Українська народна пісня

Ходить, походить місяць по небу.
Кличе, покличе зорю до себе:
— Ходімо, зоре, з нами гуляти,
З нами гуляти, колядувати.
Да пійдемо ми до пана господаря,
А пан господар в кінці стола сидять.
В кінці стола сидять, три кубка держать.
В першому кубку кудрявеньке вино,
В другому кубку хмельненьке пиво.
А в третім кубку солоденький медок,
Солоденький медок, добрий вечорок!

Українська народна пісня ХОДИТЬ, ПОХОДИТЬ МІСЯЦЬ ПО НЕБУ — ноти
ХОДИТЬ, ПОХОДИТЬ МІСЯЦЬ ПО НЕБУ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

ХОДИТЬ, ПОХОДИТЬ МІСЯЦЬ ПО НЕБУ.

Запис: М. Гаценко 1925 рік у селі Гоголеві, Київщина.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, матер. Етнографічної комісії, № 176.

Запис мелодії: В. Коновал у селі Кезі, Чернігівщина, від М. Тарнавської.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 6—4, одиниця зберігання 177, № 18.

Співається на мелодію пісні «Ой ходить, походить місяць по небу»

Варіанти

  • А. Терещенко, Быт русского народа, СПб., 1848, стор. 78—79;
  • «Biblioteka warszawska», 1858, т. III, стор. 304;
  • «Обычаи и поверья, кухня и напитки малороссиян. Извлечено из нынешнего народного быта и составлено Николаем Маркевичем», К., 1860, стор. 23;
  • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. II, М., 1878, стор. 165, № 17;
  • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 415, ч. 140;
  • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 34—2, одиниця зберігання 9, аркуш 316.

Джерело

  • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

  • Розмова місяця з зорею
  • Колядки та щедрівки господарю і його родині
  • Календарно-обрядові пісні