Українські народні пісні

ХТО В ЗАВОДІ НЕ БУВАВ
Українська народна пісня

Хто в заводі не бував,
Той горечка не видав,
Ми в заводі побували,
Много горя повидали;
Нам і голод, нам і холод,
Нам і хліба не дають!
Прийде празник воскресення,
Нам хочеться погулять;
Нам хочеться погулять —
Прикажчики не велять.
Ну, як прийде темна ніч,
Ідем гулять на всю ніч;
Ми гуляли — не гуляли,
Цілу нічку прогуляли;
Ми приходим поутру, —
Держать розок по пуку;
Ми хотіли оправдаться, —
Велять скоро роздіваться;
Ми хотіли побожиться, —
Велять скоро нам ложиться...

Походження та примітки

ХТО В ЗАВОДІ НЕ БУВАВ.

Записано в 90-х роках XIX ст. від робітників цукрозаводу в м. Шебекино, Бєлгородської обл., РРФСР. Друкується за журн. «Этнографическое обозрение», № 2, 1897, стор. 128.

Цей твір, як і попередній, споріднений з ранніми російськими робітничими піснями, як, наприклад: «О, се горные работы!», «Наши горные работы» (див «Русский фольклор. Хрестоматия для высших педагогических учебных заведений. Составил проф. Л. П. Андреев. Издание второе, переработанное», М., Учпедгиз, 1938, стор. 548—549).

Джерело

Тематичні розділи

  • Історичні пісні
  • Капіталістичний і поміщицький гніт у другій половині XIX — на початку XX ст. Боротьба робітників і селян проти експлуатації