Українські народні пісні

ХТО В N... НЕ БУВАВ
Українська народна пісня

Хто в N... не бував,
Нужди-горя не видав.
Ми в N... побули —
Нужди-горя приняли.
А у N... у дворі
Стоять горниці нові,
А у тих же горницях
Стоять столи дубові,
Поза тими столами
Сидять купці рядами.
Ми думали, що купці, —
Прикащики-подлеці!
Бодай же ти, N...,
З хазяйливечком твоїм
І з плантатором дурним!
Що він ні чорта не знає,
Понапрасно нас ругає;
Як наваре борщу, каші —
Поприставали зрокові наші;
Як наваре кандьору —
Хоч вилий додолу;
Як укине чабака —
Тільки кісточка одна;
Як укине тарані —
Бодай не встав зарані;
Як наваре галушок —
Бодай не встав з подушок!
На роботу буде рано,
Хліба-солі дає мало;
На роботу ідемо —
Сухарики гриземо;
Із роботи ідемо —
Гіркі сльози ллємо.
Як наймався — вихвалявся,
При рощоту заховався;
Як наймався — хваливсь,
При рощоту сказивсь!

Походження та примітки

Журнал «Этнографическое обозрение»., 1897, II, с. 125. N... — тут вставляється ім’я заводчика чи назва місцевості.