Українські народні пісні

ЦВІТЕ МАЧОК НЕВЕЛИЧОК, НЕМА ЦВІТУ ЗМІНИ
Українська народна пісня

Цвіте мачок невеличок, нема цвіту зміни,
Козак дівку з душі любить — не йми, дівко, віри!
Козак дівку з ума зведе да не буде й любити,
Де найбільше челядоньки, там буде судити:
— Що у мене, миле браття, нетьопанка-дівка:
Не чесалась, не вмивалась — за косою квітка.
Що в козака (стільки) віри, як на морі піни,
А в дівчини (стільки) ласки, як на морі ряски.
Рада була, що забула, а тепер ізгадала:
Четвертая неділенька, як з милим стояла, (Двічі)
Ой стояла розмовляла, правди не сказала.
— Сокіл, мати, сокіл, мати, до віконця прилітає.
— Давай, донько, принадоньку, нехай привикає.
— Яку ж мені, моя мати, принаду давати?
— Посип пшонця по колінця, а водиці по крильця,
Да він пшонця наклюється, водиці нап’ється,
Да полетить в чисте поле да й прогуляється.
— Козак, мати, козак, мати, до порога прихожає.
— Давай, доню, принадоньку — нехай привикає!
— Яку ж мені, моя мати, принаду давати?
— Стели, доню, постіль білу, лягай із ним спати,
Да не буде ніхто знати, тільки рідна мати.
Да не буде рідна мати нікому казати,
Да не буде вороженьків своїх утішати.

Походження та примітки

Цвіте мачок невеличок, нема цвіту зміни. БФ-1, арк. 28, № 84. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250).

В іншому списку цієї пісні, записаному від Марти Верби (БФ-1, арк. 38-39, № 116. Є й копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 273 аркуші під 116 номером наведена дана пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35), містяться такі розходження:

...Ой стояла розмовляла, правди не сказала,
Тоді ж тобі, мій миленький, я правдоньку скажу,
Як я свою білу ручку із твоєю зв’яжу.
...Стели, доню, постіль білу, лягай із ним спати:
Одну ручку у головку, другою обняти.

Коротший варіант — «Соловейко, моя ненько, в садочку літає», записаний від М. П. Коломійцевої-Бодянської (БФ-1, арк. 28, № 83. Варіант у Доленги-Ходаковського (Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського (упорядники О. І. Дей, Л. Малаш). К., 1974, с. 406), має таку редакцію поради матері:

— Давай, донько, порадоньку, нехай привикає,
Стели постіль білесеньку, нехай спать лягає,
Одну ручку у голівку, другою обняться,
Пригорнути до серденька да й поціловаться.

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 103 та 322 відповідно.