Українські народні пісні

ЦИ ВИ, МАМЦЮ, СПИТЕ, ЕЙ, ЦИ ВИ НЕ ЧЮЄТЕ
Українська народна пісня

Ци ви, мамцю, спите, ей, ци ви не чюєте,
Як до ваших дверий, (Двічі) ей, зазуленька трепле?

Ой не сплю я, не сплю, та й бо не можу спати,
Бо тя ся, дівонько, (Двічі) ей, не можу діждати.

Станьте, мамцю, станьте, ай отворте дверечка,
Іде з Гамерики, (Двічі) ей, а ваша дзевечка.

Я іду, я іду та з далекого краю,
Нічого-м не вжила, (Двічі) а йно смутку і жалю.

Українська народна пісня ЦИ ВИ, МАМЦЮ, СПИТЕ, ЕЙ, ЦИ ВИ НЕ ЧЮЄТЕ — ноти
ЦИ ВИ, МАМЦЮ, СПИТЕ, ЕЙ, ЦИ ВИ НЕ ЧЮЄТЕ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Запис. Ф. Колесса в селі Шкляри Сяніцького повіту на Лемківщині від Гоцків. — Народні пісні з Галицької Лемківщини/Зібр. і упорядкував Ф. Колесса. — Етнографічний збірник. — Львів, 1929. — Т. XXXIX-XL. — С. 84. — № 235. — 135.