Українські народні пісні

ЧЕРЕЗ ВОДИ — ДА Й НА СЛОБОДИ
Українська народна пісня

Через води — да й на слободи!
Там горять огні да терновії,
Пала полум’я да червонеє, —
Там Катерина біль білила,
З тонкою біллю да й говорила:
— Ой біле моя, да тонкая, біла!
Ой як піду я да за нелюба,
То я тебе, біле, в черні потчу;
Ой я тебе, біле, у будень зношу,
Ой я тебе, біле, шануватиму,
Да із печі горшки висуватиму.
Ой як піду ж я да за милого,
То я тебе, біле, у шовку потчу,
Ой я тебе, біле, в свято зношу.
Як же тебе, біле, шануватиму,
Ніколи з скрині не вийматиму.

Походження та примітки

Через води — да й на слободи. БФ-1, арк. 93, № 71. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 55 аркуші під 71 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Коли полотно, нитки (біль) білять.

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 65.