Українські народні пісні

ЧЕРЕЗ ГОРУ РІЧКА, ЧЕРЕЗ РІЧКУ КЛАДКА

Через гору річка, через річку кладка,
Сюди, туди мандрували молоді дівчатка. (Двічі)

Одна Марина, друга Катерина,
А за третю добре знаю, що то моя мила. (Двічі)

За городом стрільці, пас Данило вівці,
Що запасе, то занесе тій Маріці-дівці. (Двічі)

Пасе, завертає, тяженько здихає,
Бодай тому тяжко-важко, хто нас розлучає. (Двічі)

У Данила, у Данила мальована Дудка.
А хто її малював? — Маріка-голубка. (Двічі)

А під Марікою мальований стільчик.
А хто його змалював? — Данило-сокільчик. (Двічі)

Походження та примітки

Через гору річка, через річку кладка. Запис 1929 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 56,. арк. 37.

Мелодія І ЛІД ТРІЩИТЬ

Джерело

Тематичні розділи

  • Зародження почуттів. Взаємна любов. Думки про одруження
  • Лірика кохання
  • Родинно-побутові пісні