Українські народні пісні

ЧЕРЕЗ ЛІС, ЧЕРЕЗ ПОЛЕ ДА Й НА СИНЄ МОРЕ
Українська народна пісня

Через ліс, через поле да й на синє море,
Там лежала кладочка тонкая, гнилая,
Через тую кладочку да ніхто не перейде.
Перейшов Лексієчко, перейшов молоденький,
Перевів Настунечку да за білую ручку,
(За білую ручку), за срібну каблучку.

Походження та примітки

Через ліс, через поле да й на синє море. БФ-1, арк. 89, № 45. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 37 аркуші під 45 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 326 с. — С. 64.