Українські народні пісні

ЧЕРЕЗ САД-ВИНОГРАД СТЕЖЕЧКА ЛЕЖИТЬ
Українська народна пісня

Через сад-виноград стежечка лежить,
А по тій стежечці ходила ґречна панна,
Ґречна панна, панна Марина.
Сад садила, поливала,
До нього промовляла:
— Не цвіти буйно, не роди сильно,
Більш не зроди, як три яблучка.
Перше яблучко — її батенько,
Друге яблучко — її матінка,
Третє яблучко — сама молода.
По двору ходить, як сонце сходить,
В сінечки ввійшла, як зоря зійшла,
Стрічають її, питають її:
— Чи ти царівна, чи королівна?
— Я не царівна, не королівна.
Батькова дочка, як паняночка.

Походження та примітки

ЧЕРЕЗ САД-ВИНОГРАД СТЕЖЕЧКА ЛЕЖИТЬ.

Запис: Василь Кравченко на Волині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 15—3, одиниця зберігання 187, аркуш 55.

Варіанти

 • Żegota Pauli, «Pieśni ludu ruskiego w Galicyi, zebrał Żegota Pauli», т. I, Львів, 1839, І, стор. 8, ч. 6;
 • А. Терещенко, Быт русского народа, VII, стор. 79;
 • «Обычаи и поверья, кухня и напитки малороссиян. Извлечено из нынешнего народного быта и составлено Николаем Маркевичем», К., 1860, стор. 26;
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 292, ч. 26;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. II, М., 1878, стор. 72, ч. 2, стор. 91—92, ч. 31;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. III, М., 1878, стор. 78—79, ч. 23;
 • Журнал «Киевская старина», К., 1882—1906, 1887, січень, стор. 187, ч. 5, 1906, січень, стор. 9.
 • Б. Д. Гринченко, Песни, «Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях», т. III, Чернигов, 1899, стор. 26, ч. 29—30;
 • А. Малинка, Сборник материалов по малорусскому фольклору, Чернигов, 1902, стор. 134—136, ч. 196—202;
 • Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 187—188, ч. 265, Д.

Джерело

 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

 • Дівчина хвалиться своїм славним родом
 • Колядки та щедрівки дівчині
 • Календарно-обрядові пісні