Українські народні пісні

ЧИ Є ВИ ДОМА, ГОСПОДАРЕНЬКУ
Українська народна пісня

Чи є ви дома, господареньку?
Ой видиме, ж ми, що є вни дома,
Та сидять собі по конець стола,
По конець стола, краще сокола.
А коло него служеньки його
Держать шапочки все за вершечки,
Кланяют му ся низьким уклоном,
Низьким уклоном, ангельським словом:
— Ой пане, пане, ходіть із нами
В чистоє поле не ораноє,
Не ораноє, не міряноє.
Та най ми його поміряємо,
Поміряємо та й пооремо.
Жито, пшеницю ми посіємо,
Ворон коником заволочимо.
Спросимо женців сімсот молодців,
Сімсот молодців дівок та хлопців.
Та й ізіжнемо в дрібні снопоньки,
Та й іскладемо в густі копоньки.
Та й ізвеземо над тихий Дунай,
Над тихий Дунай, над крутий берег.
Та й ізложимо в круглий стожочок,
В круглий стожочок, оборожочок.
А завернемо сив соколочком.
Сив сокіл сидить далеко видить,
Ой видить, видить рибочку в морі,
Рибочку видить, з рибков говорить:
— Ой рибко, рибко, я тебе виджу,
Я тебе виджу та й тебе їмлю
Господарьові на вечеречку.

Походження та примітки

ЧИ Є ВИ ДОМА, ГОСПОДАРЕНЬКУ.

Запис: М. Пазяк у 1950-х роках в Станіславській обл.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 263, аркуш 27.

Варіанти

  • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. II, М., 1878, стор. 28—29, ч. 39;
  • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. III, М., 1878, стор. 10, ч. 12; стор. 14, ч. 18;
  • А. Малинка, Сборник материалов по малорусскому фольклору, Чернигов, 1902, стор. 153—154, ч. 224, 225;
  • Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 134, В, стор. 160, Г.

Джерело

  • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

  • Поле господаря — незмірян
  • Колядки та щедрівки господарю і його родині
  • Календарно-обрядові пісні