Українські народні пісні

ЧИ ВДОМА-ВДОМА НАШ ПАН-ХАЗЯЇН
Українська народна пісня

Чи вдома вдома наш пан-хазяїн
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

Ой вдома-вдома, за столом седить
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

За столом седить, три чарки держить
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

А з тих чарочок три користочки
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

Першая користь — сивіє воли
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

Другая користь — ярії пчоли
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

Третяя користь — чорнії бобри
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

Сивії воли поле орати
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

Ярії пчоли меди ситити
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

Чорнії бобри шубоньки шити
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

У пана Петра й умная жена
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

Закупила вона аж три городи
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

Що перший город із пахарями
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

А другий город із паничами
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

А третій город із козаками
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

Із пахарями поле орати
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

Із паничами суди судити
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

Із козаками в войско служити
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

Ой дай Вам, Боже, дєток зростити
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

Дєток зростити, нас пригостити
Бог єму! Дай єму, Боже,
Щастя-здоров’я в єго дому!

Українська народна пісня ЧИ ВДОМА-ВДОМА НАШ ПАН-ХАЗЯЇН — ноти
ЧИ ВДОМА-ВДОМА НАШ ПАН-ХАЗЯЇН — ноти — українська народна пісня