Українські народні пісні

ЧИ ДОМА, ДОМА МОЛОДЕЦЬ БОРИСКО
Українська народна пісня

Чи дома, дома молодець Бориско?

Приспів:

Святий вечір!

Нема дома, на погулянні між молодцями
Вихваляється, викрашається:
— Ой як буду я та женитися,
Намощу мости все перстневії,
Погачу гатки все війковії,
Поставлю стовпи все золотії,
Повішаю коруговки все шовковії.
Виорю поле сизими орлами,
Насію жемчугу близько дороги.
Ой як буду я Ганечку везти,
Забряжчать мости все перстневії,
Зашумлять гатки все війковії,
Засяють стовпи все золотії,
Закричать орли у чистом полі,
Зацвіте жемчуг близько дороги.

Походження та примітки

ЧИ ДОМА, ДОМА МОЛОДЕЦЬ БОРИСКО.

Запис: А. Малинка.

А. Малинка, Сборник материалов по малорусскому фольклору, Чернигов, 1902, стор. 109—110.

Варіанти

  • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 289—290, ч. 23;
  • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. II, М., 1878, стор. 168—170, ч. 19, ПІ, стор. 36—37, ч. 3;
  • Потебня, Колядки и щедровки, стор. 387, ч. 26;
  • Б. Д. Гринченко, Песни, «Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях», т. III, Чернигов, 1899, стор. 42—43, ч. 60.

Джерело

  • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

  • Молодець везе собі дружину, матері — невістку
  • Колядки та щедрівки парубкові
  • Календарно-обрядові пісні