Українські народні пісні

ЧИ ТИ МЕНЕ ЛЮБИШ, ЧИ ТИ МЕНЕ СУДИШ
Українська народна пісня

— Чи ти мене любиш, чи ти мене судиш,
До іншої ходиш, про мене говориш,
Мене молодую у славоньку вводиш.
Коли б була знала — малярика мала,
Да твоє личенько да й намалювала,
А чорнії брови пером написала,
Русії кудрі да й позавивала,
А позавивавши, да й позолотила,
А позолотивши, на стіні прибила.
Ой на тій же стіні, де сідати мені,
А на тій кроваті, де спати лягати,
Тоді ж не розлучать ні отець, ні мати.
Ні отець, ні мати, ні піп, ні громада,
Тільки нас розлучить заступ да лопата,
Заступ да лопата, земляная хата,
Висока могила, глибока долина.
А на тій долині росте три древини:
Що первоє древо — білая береза,
А другеє древо — кудрява ліщина,
А третєє древо — червона калина.
— А на тій калині зозуля кувала,
Мені молодому жалю завдавала.

Походження та примітки

Чи ти мене любиш, чи ти мене судиш. Записано в м. Миргороді від Н. Л. Свидерського. БФ-1, арк. 36-37, № 109. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 131 аркуші під 109 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 97 — 98.

Принаджування, чарування