Українські народні пісні

ЧИ Я В МУЖА НЕ ЖОНА, ЧИ НЕ МАЙСТЕРИЦЯ
Українська народна пісня

Чи я в мужа не жона, чи не майстериця,
Покроїла я штани, вийшла рукавиця.
А муж мене не набив, а муж мене похвалив,
А муж мене похвалив, що я майстериця.

Походження та примітки

ЧИ Я В МУЖА НЕ ЖОНА, ЧИ НЕ МАЙСТЕРИЦЯ.

Запис. Н. А. Присяжнюк в селі Погребище на Вінниччині від С. А. Присяжнюк.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 441, арк. 214—215, ч. 29.

Варіанти

  • «Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем», М., 1827, сторінки 132—133
  • Ш[ереперя] Стецько, Купала на Ивана, Харків, 1840
  • «Либретто малороссийских, польских, чешских, молдаванских, болгарских, сербских и червонорусских песен и романсов репертуара малороссийского певца С. Д. Паливода-Карпенко», СПб., 1858, ч. 26
  • «Старосветский Бандуриста. Собрал Н. Закревский», кн. I, М., 1860, ч. 63
  • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1182, ч. 239.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Сімейне життя. Вади чоловіків і жінок
  • Безгосподарні, незугарні, неохайні жінки