Українські народні пісні

ЧОЛОВІК СІЄ ЖИТО, ЖІНКА КАЖЕ — МАК, МАК
Українська народна пісня

Українська народна пісня ЧОЛОВІК СІЄ ЖИТО, ЖІНКА КАЖЕ — МАК, МАК — ноти
ЧОЛОВІК СІЄ ЖИТО, ЖІНКА КАЖЕ — МАК, МАК — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

ЧОЛОВІК СІЄ ЖИТО. Е.

«Васильківський соловей Киевской Украины. Славяно-русский Альбом для одного голоса с аккомпанементом фортепиано, составленный из 115 малороссийских и некоторых русских, польских, червонорусских, болгарских и молдаванских песен, дум и романсов с присовокуплением малороссийских и еврейских танцев Степаном Карпенко, малороссийским певцом и актером». СПб.-М., 1864, сторінка 68, ч. 54.

Варіанти

 • «Всеобщий новоизбранный песенник всех лучших русских авторов», ч. 15
 • «Новейший и полный рос. общенародный песенник», ч. 305
 • «Новейший отборный рос. песенник», ч. 103
 • [М. Маркевич], Южно-русские песни, I, К., 1857 («Южно-руські пісні з голосами»)., ч. 15
 • «Либретто малороссийских, польских, чешских, молдаванских, болгарских, сербских и червонорусских песен и романсов репертуара малороссийского певца С. Д. Паливода-Карпенко», СПб., 1858, ч. 20
 • «Полный малоросс, песенник», 1874
 • «Жарт. пісні», II, К., 1961, сторінки 134—135
 • «Українські народні пісні», кн. I, II, «Мистецтво», К., 1955, II, сторінка 236
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 100, арк. 40 (запис. Г. Залюбовський 1882 р. в Харкові)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 349, арк. 81—82
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 34—2, одиниця зберігання 6—8, арк. 412 (запис. М. Сидір 1927 р. в м. Олевську, Зах. Україна).

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Сімейне життя. Вади чоловіків і жінок
 • Сімейні незгоди, суперечки, сварки

ЧОЛОВІК СІЄ ЖИТО, ЖІНКА КАЖЕ — МАК, МАК
Українська народна пісня

Чоловік сіє жито, жінка каже: мак, мак,
Нехай так, нехай так, нехай з жита буде мак. (Двічі)

Чоловік посіяв гречку, жінка каже: мак, мак.
Нехай так, нехай так, нехай буде з гречки мак. (Двічі)

Чоловік уловив щуку, жінка каже: рак, рак.
Нехай рак, нехай рак, нехай буде з щуки рак. (Двічі)

Чоловік їде з поля, воли поганяє,
Його ж жінка іде з корчми, гоцки витинає. (Двічі)

— Гей, мужу ж мій, мужу, вчини ж волю мою,
Гей, поскачи гайдука та передо мною. (Двічі)

Дурний мужичище узявся в бочище:
— Гей-гоя, жінко моя! Оце й гайдучище! (Двічі)

— Подивуйтесь, молодиці, що я учинила,
Що я свого мужика гайдука навчила. (Двічі)

Подивітесь, люди, мій мужик став паном:
Жупанина під коліна, підв’язався валом. (Двічі)

Била жінка мужика, за чуприну взявши,
А він їй ще й поклонився, шапочку ізнявши. (Двічі)

— Прости ж мене, мила, що ти мене била,
Куплю тобі кварту меду і коновку пива. (Двічі)

— Ой од пива болить спина, а від меду голова,
Купи ж мені горілочки, щоб я була здорова. (Двічі)

Українська народна пісня ЧОЛОВІК СІЄ ЖИТО, ЖІНКА КАЖЕ — МАК, МАК — ноти
ЧОЛОВІК СІЄ ЖИТО, ЖІНКА КАЖЕ — МАК, МАК — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

ЧОЛОВІК СІЄ ЖИТО, ЖІНКА КАЖЕ: МАК, МАК. Є.

А. Едличка, Собрание малороссийских народных песен, Полтава, 1861; СПб., 1870; М., 1885, 1870, сторінка 48, ч. 30 (з мелодією).

Варіанти

 • «Всеобщий новоизбранный песенник всех лучших русских авторов», ч. 15
 • «Новейший и полный рос. общенародный песенник», ч. 305
 • «Новейший отборный рос. песенник», ч. 103
 • [М. Маркевич], Южно-русские песни, I, К., 1857 («Южно-руські пісні з голосами»)., ч. 15
 • «Либретто малороссийских, польских, чешских, молдаванских, болгарских, сербских и червонорусских песен и романсов репертуара малороссийского певца С. Д. Паливода-Карпенко», СПб., 1858, ч. 20
 • «Полный малоросс, песенник», 1874
 • «Жарт. пісні», II, К., 1961, сторінки 134—135
 • «Українські народні пісні», кн. I, II, «Мистецтво», К., 1955, II, сторінка 236
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 100, арк. 40 (запис. Г. Залюбовський 1882 р. в Харкові)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 349, арк. 81—82
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 34—2, одиниця зберігання 6—8, арк. 412 (запис. М. Сидір 1927 р. в м. Олевську, Зах. Україна).

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Сімейне життя. Вади чоловіків і жінок
 • Сімейні незгоди, суперечки, сварки