Українські народні пісні

Чом ти, барвінку, не стелишся

Купальська

— Чом ти, барвінку, не стелишся?
Чом ти, Миколо, не женишся?

— Я ще зелений — постелюся,
Я ще молодий — оженюся.

— Чом ти, руточко, вгору не йдеш?
Чом ти, Ганусю, заміж не йдеш?

— Я ще зелена — вгору піду,
Я ще молода — заміж піду.

Українська народна пісня ЧОМ ТИ, БАРВІНКУ, НЕ СТЕЛИШСЯ — ноти
ЧОМ ТИ, БАРВІНКУ, НЕ СТЕЛИШСЯ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

ЧОМ ТИ, БАРВІНКУ, НЕ СТЕЛИШСЯ?

Текст і мелодію записав Г. Танцюра від Я. Зуїхи в 1918 — 1920 рр. у селі Зятківці Гайсинського району на Поділлі. Друкується за рукописний фонд Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, фонд 31 — 2, одиниця зберігання 48, аркуш 10.

Чом ти, барвінку, не стелишся. Запис 1918 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 9, арк. 23, зв.

Мелодія МАЛЕНЬКА НІЧКА-ПЕТРІВОЧКА

Опубліковано у збірниках: «Українські народні пісні», стор. 333;

Джерело

Тематичні розділи

  • Купальські пісні