Українські народні пісні

Чом ти, місяцю, не сяєш

Купальська

Чом ти, місяцю, не сяєш?
Чом ти, Миколо, не сядеш?

Десь ти Ганусі не любиш,
Що ти їй віночка не купиш.

— Якби я її не любив,
То я б до неї не ходив.

То я б до неї не ходив,
В руках шапочки не носив.

В руках шапочки не носив,
Її батенька не просив.

Чорная шапочка на кілку,
Ти ж, моя Ганусю, у вінку.

Походження та примітки

ЧОМ ТИ, МІСЯЦЮ, НЕ СЯЄШ?

Текст і мелодію записав Г. Танцюра в 1918 — 1920 рр. від Я. Зуїхи у селі Зятківці Гайсинського району на Поділлі. Друкується за рукописний фонд Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, фонд 31 — 2, одиниця зберігання 48, аркуш 22.

Чом ти, місяцю, не сяєш. Запис 1918 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 9, арк. 26.

Мелодія ОЙ ПОЇХАВ МИКОЛА ЗА ГРАНИЦЮ

Опубліковано у збірниках: «Українські народні пісні», стор. 330;

Джерело

Тематичні розділи

  • Купальські пісні