Українські народні пісні

Чужі пани-дукачі

Жниварська

Чужі пани-дукачі
Держать людей до ночі;
Наш пан-соловейко
Пускає раненько.

Походження та примітки

ПІСНІ НА НИВІ НА ПОЧАТКУ І ПІД ЧАС ЖНИВ

30 — записано у селі Чернелівка, Старо-Костянтинівського повіту «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Русским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, сторінка 23, мелодія «Чужі пани — робочі» друкується за збірником Е. Линева, Опыт записи фонографом украинских народных песен, Москва, 1905, сторінка 258.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жниварські пісні
  • Пісні на ниві на початку і під час жнив