Українські народні пісні

ШУРУ-БУРУ, ПАРУБОЧКИ, ІЗ ХАТИ
Українська народна пісня

Шуру-буру, парубочки, із хати,
Нехай ляжуть паняночки спати.
Бо в нас хата із кудрявого древа,
Не таких нам парубочків треба.
Бо в нас лавки, як би папір біли,
Не такі в нас парубки сиділи.
— Ой піду я до Стрижака-ложки,
А не ложки — посидіти трошки.
Ой піду я до Винника-сира,
А не сира — хорошого сина.

Походження та примітки

Шуру-буру, парубочки, із хати. Записано від Єфр. Комнацької. БФ-1, арк. 153, № 1. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшов також і збірник народних пісень «Досвітні вогні» із записів Ф. Бодянського в копії В. Гнатюка, де на 42 аркуші під 1 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 580).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 326 с. — С. 62.