Українські народні пісні

ЩЕДРИК, ВЕДРИК, ДАЙ, ДЯДЬКО, ВАРЕНИК
Українська народна пісня

Щедрик, ведрик, дай, дядько, вареник
Грудочку кашки, кольце ковбаски.
Мати казала, щоб кусок сала.
Батько сварився, щоб не барився.
Хутко даріте, нас не баріте.
Короткі свитки — померзли литки.
Як не даси пирога, возьму вола за рога
Да виведу на муріг, да викручу волу ріг,
Рогом буду трубити, волом діло робити.
Як не даси полушки, возьму свиню за ушки,
Як не даси копійки, возьму вола за війки.

Походження та примітки

Запис: Бурова на Чернігівщині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 1—6, одиниця зберігання 683, аркуш 62.

Джерело

  • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

  • Дитячі щедрики та колядки
  • Календарно-обрядові пісні