Українські народні пісні

ЩО В БРОДА, В БРОДА ТА ВЕЛИКА ВОДА
Українська народна пісня

Що в брода, в брода та велика вода,
А там у брода Ганночка стоїть.
Ганна стояла, перевіз держала.
Од перевозу дорого брала:
По сто червоних ще й по чотири.
Прийшло до її сімсот молодців,
Сімсот молодців-переяславців:
— Да пані Ґаночка, перевези нас.
— Не перевезу, бо не маю часу.
— Ми ж тобі за цеє даром не схочем,
Ми ж тобі за це дорого заплотим,
Ми тобі скажем диво дивнеє,
Диво дивнеє, чудо чуднеє:
Що в нас ік Петру Дунай замерзав.
Коли віри не ймеш, я й сам там бував,
Мечем лід рубав і коня напував.
— а я вам скажу ще й дивнішеє,
Ще й дивнішеє, ще й чуднішеє:
Да що в нас ік різдву рожа зацвіла.
Коли віри не ймете, я й сама там була,
Рожу щипала, на скам’ю клала,
А з скам’ї брала, віночок звила.
Звила віночок, пошла в таночок,
Пошла в таночок поперед панночок.

Походження та примітки

ЩО В БРОДА, В БРОДА ТА ВЕЛИКА ВОДА.

Запис: Т. Вдовиченко 1928 рік на Ніжинщині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, матеріали Етнографічної комісії.

Варіанти

 • А. Метлинский, Народные южнорусские песни, 1854, стор. 333;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. III, М., 1878, стор. 75—76, ч. 19;
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 298, ч. 34, стор. 316—318, ч. 45;
 • Потебня, Колядки и щедровки, стор. 446—454, ч. 34;
 • Oskar Kolberg, Pokucie, т. I, Краків, 1882, стор. 102— 103, ч. 9;
 • А. Малинка, Сборник материалов по малорусскому фольклору, Чернигов, 1902, стор. 128—129;
 • «Гуцульщина». Написав професор Володимир Шухевич. Накладом Наукового товариства імені Шевченка, Львів, ч. IV, 1908., стор. 104, ч. 2, стор. 115— 116, ч. 18, стор. 128—129, ч. 37;
 • Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 239—242, ч. 290, А, Б, В, Д, Е;
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 37, аркуш 57, фонд 8-к2, одиниця зберігання 37, аркуш 39, фонд 6—4, одиниця зберігання 109, арк 36 (з мелодією).

Джерело

 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

 • Дівчина-перевізниця мудро відповідає на вигадку про диво дивнеє
 • Колядки та щедрівки дівчині
 • Календарно-обрядові пісні