Українські народні пісні

ЩО В МУТИНІ НА РИНОЧКУ
Українська народна пісня

Що в Мутині на риночку,
Там стояли часті намети.
А на тих наметах золотеє кресло,
А на тому креслі молоденький Іван.
Да просяться у молодця Івана:
— Да пусти нас, молодче Іване
У тую землю, у турецькую.
Ми ж тую землю да розоримо,
Буланими кіньми розіб’ємо,
Гострими копитами та ізоремо,
Гострими стрілками та засіємо,
Тугими лучками заволочимо.
Возьмем за сю немиряночку,
Немиряночку — красну паняночку.
Тобі, молодцю, на погуляннє,
Отцю, матці — на посиланнє.

Походження та примітки

ЩО В МУТИНІ НА РИНОЧКУ.

Запис: Я. П. Новицький в 1900-х роках.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 4, одиниця зберігання 145, аркуш 45.

Джерело

  • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

  • Військова дружина молодця-витязя прагне в похід
  • Колядки та щедрівки парубкові
  • Календарно-обрядові пісні