Українські народні пісні

ЩО МІЩАНСЬКАЯ ТОЛОКА
Українська народна пісня

Що міщанськая толока
Голубонька волокла,
Да все на печеню —
Дівкам на вечерю.
А перекопівська толока
Чорта в рядні волокла,
Да все на печеню —
Парубкам на вечерю!

Походження та примітки

Що міщанськая толока. БФ-1, арк. 97, № 96. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 50 аркуші під 96 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 71.