Українські народні пісні

ЩО ТОЙ БАТЬКО ЗРОБИВ
Українська народна пісня

Що той батько зробив,
Що він мене оженив?
За такого мене дав,
Щастя мені не вгадав.
Що за мати була,
Що за такого дала?
Лучче ж мені не зрости,
Як за такого йти.
І високий, і худий,
Ні з ким вийти до людий,
І стидкий, і бридкий,
До роботи не швидкий.
Як жив — не любила,
Як вмер — не тужила
І не буду тужити,
Бо не було з ким жити.
Як на лавці лежав,
То ще жалю завдав,
Як із лавки взяли,
То всі жалі забрали.
Як до гробу йшла,
То поплакувала,
Як від гробу йшла,
То підскакувала.
Надибала я музики:
— Ой заграйте мені, —
Поховала чоловіка,
Тепер ліпше мені.

Походження та примітки

ЩО ТОЙ БАТЬКО ЗРОБИВ. Д.

Запис. А. В. Заблоцький в Проскурівському повіті Кам’янець-Подільської губ.

Б. Гринченко, Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях, т. III, Чернигов, 1899, сторінка 333.

Варіанти

 • Альманах «Ластівка», 1841, сторінки 342—343, ч. 4
 • «Либретто малороссийских, польских, чешских, молдаванских, болгарских, сербских и червонорусских песен и романсов репертуара малороссийского певца С. Д. Паливода-Карпенко», СПб., 1858, ч. 17
 • «Старосветский Бандуриста. Собрал Н. Закревский», кн. I, М., 1860, ч. 108
 • Альманах «Чайка», К., 1876, ч. 29
 • «Zbiór wiadomości do antropologii krajowej», Краків, 1877-1895.», 1883, т. VII, сторінка 204, ч. 55
 • А. Бигдай, Материалы к изучению Кубанского казачьего войска. Песни кубанских и терских казаков, М., в. 1—4, 1896; в. 5—7, 1897; в. 8—12, 1898, в. 3, 1896, сторінка 322 (з мелодією)
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), III, сторінка 205
 • «Пісні Явдохи Зуїхи. Запис. Гнат Танцюра. Упорядкування, передмова та примітки В. А. Юзвенко, М. Т. Яценко, редакція та упорядкування нотних матеріалів 3. І. Василенко. Відповідальний редактор О. І. Дей», К., 1965, сторінки 429, 496
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 8-к2, одиниця зберігання 40, арк. 49
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29, одиниця зберігання 229, арк. 193.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Нерівне подружжя. Подружня зрада
 • Старий і молода, молодий і стара