Українські народні пісні

ЩО У НАС ГРЕБЦІ
Українська народна пісня

Що у нас гребці —
Дівчата да хлопці;
Самі молодії,
Граблі золотії.
Як припилували,
Граблі поламали.

Походження та примітки

Що у нас гребці. БФ-1, арк. 97, № 92. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 54 аркуші під 92 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 68.