Українські народні пісні

ЩОСЬ НА МЕНЕ ЛЮДИ ВОРОГУЮТЬ
Українська народна пісня

Щось на мене люди ворогують,
Кайданочки та й готують,
Кайданочки та й на ніжки,
Дрібне путо та й на руки.
Та, либонь, мені тут не бути,
Либонь, мені іти в некрути.
Що в солдата за подоба,
За плечима вся худоба:
І торбинка з сухарями,
І муниця з патронами,
І манерка з водою —
Солдат служить з бідою.

Походження та примітки

Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной имп. Русским географическим обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским. Т. V. СПб., 1874., с. 970 (Поділля).