Українські народні пісні

ЩОСЬ ТАМ СЯ СВІТИТЬ У НОВИХ СІНЯХ
Українська народна пісня

Щось там ся світить у нових сінях,

Приспів:

Щедрий вечер, добрий вечер!
Там Влодзьо войсько збирає,

Войсько збирає Львів воювати,
Львів воювати, панни шукати.

Як виїхали на першу гору,
Як ударили з туга лученька,
Всі ся львов’яне задивували.
Винесли єму миску червінців,
Він той дар бере та й не дякує,
Та й не дякує, за дар не має.

Щось там ся світить у нових сінях,
Там Влодзьо коня сідлає,
Коня сідлає, войсько збирає,
Войсько збирає Львів воювати,
Львів воювати, панни шукати.

Як виїхали на другу гору,
Як ударили з туга лученька,
Всі ся львов’яне задивували.
Вивели йому коника в сідлі,
Коника в сідлі, шабельку в сріблі.
Він той дар бере та й не дякує,
Та й не дякує, за дар не має.

Щось там ся світить у нових сінях,
Там Влодзьо коня сідлає,
Коня сідлає, войсько збирає,
Войсько збирає Львів воювати,
Львів воювати, панни шукати.

Як виїхали на третю гору,
Як ударили з туга лученька,
Всі ся львов’яни задивували,
Вивели єму ґречную панну,
Ґречную панну та й Настусю.
Він той дар бере, дуже дякує,
Дуже дякує, за дар тримає.

Походження та примітки

ЩОСЬ ТАМ СЯ СВІТИТЬ У НОВИХ СІНЯХ.

Запис: М. Криса у селі Піддубець на Львівщині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 34—2, одиниця зберігання 9, аркуш 439.

Джерело

  • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

  • Молодець знімає облогу міста, тільки одержавши дівчину в данину
  • Колядки та щедрівки парубкові
  • Календарно-обрядові пісні