Українські народні пісні

Я ВАМ СКАЖУ, ДОБРІ ЛЮДИ
Українська народна пісня

Я вам скажу, добрі люди,
Як на фармі жити:
Як заколе підсвиняку,
Як навудит м’яса,
То сі гладит по животі
До самого Спаса.

Походження та примітки

Друк, за збіркою: — Reading in Canadian Slavic Folklore. — I Texis in Ukrainian by I. B. Rudnickyi. — Winnipeg, 1958. — C. 63. — 76.