Українські народні пісні

Я ДО ТЕБЕ, КУМО МОЯ
Українська народна пісня

Я до тебе, кумо моя,
Не гуляти прийшла. (Двічі)

Я до тебе, кумо моя,
Роботати прийшла (Двічі)

Із щіткою, з гребінкою,
З гребінищечком. (Двічі)

Напиймося, кумцю моя,
Собі нищечком. (Двічі)

Українська народна пісня Я ДО ТЕБЕ, КУМО МОЯ — ноти
Я ДО ТЕБЕ, КУМО МОЯ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Я до тебе, кумо моя. Запис 1921 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 61, арк. 127.

Джерело

Тематичні розділи

  • Розваги. Гулянки
  • Пісні родинного життя
  • Родинно-побутові пісні