Українські народні пісні

ЯК ІШЛА Я ДО МЛИНА
Українська народна пісня

Як ішла я до млина,
То милому казала,
Щоб він курам їсти дав
Та ще й яйця позбирав.
Як прийшла я із млина,
«Тю-тю-тю» — курей нема,
Я милого за чуприну
Та й кинула під перину,
Сама пішла на подвір’я
По велику лозину.
Як лозину знайшла,
Пересердилася,
Сама лягла під перину —
Вмилосердилася.

Походження та примітки

ЯК ІШЛА Я ДО МЛИНА. В.

Запис. Ю. А. Горошко 1965 р. в селі Передмірці на Тернопільщині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 367, арк. 153.

Варіанти

  • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1181, ч. 236.
  • Михаил Врабель, Русский соловей, Собрание народных песней на разных угро-русских наречиях, Ужгород, 1890, сторінка 97
  • Julіnsz Roger, Pieśni ludu polskiego w Górnym Szląsku, z muzyką, Wrocław, 1880, ч. 404
  • «Галицько-руські народні мелодії, зібрані Й. Роздольським, списав і зредагував С. Людкевич». — «Етнографічний збірник», т. XXI, ч. I, Львів, 1906; т. XXII, ч. II, Львів, 1908, ч. 946 (мелодія)
  • «Галицько-руські народні пісні з мелодіями. Зібрав у селі Ходовичах Іван Колесса. — «Етнографічний збірник», т. XI, Львів, 1901, сторінка 84, ч. 2 і сторінка 86, ч. 4 (мелодія).

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Нерівне подружжя. Подружня зрада
  • Старий і молода, молодий і стара