Українські народні пісні

ЯК ЗАДУМАВ СТАРИЙ ДІД ТА ТРИЧІ ЖЕНИТЬСЯ
Українська народна пісня

Як задумав старий дід та тричі жениться.

Приспів:

Ой сів, думав, думав
Та тричі жениться. *

Тричі жениться, третю жінку брати.
Узяв би я стару бабу — не буде робити,
Узяв би я молоду — не буде любити.
А хоч і полюбе — спати не постеле,
А хоч і постеле, та не ляже спати,
А хоч ляже спати, та не поцілує,
А хоч поцілує, та на землю сплюне,
Та на землю сплюне, на юлицю дуне.
На юлицю дуне, з хлопцями жартує,
З хлопцями жартує, все старого суде.
— Який же ти, старий діду, та тричі прескверний:
Що у тебе, старий діду, мочуляна борода,
Мочуляна борода, а свиняча їда,
А свиняча їда, а кошеча погляда,
А кошеча погляда, а ведмежа похода,
Совинячі очі, прескверні для ночі.
Як поїхав же той дідище та й на базарище,
Та й купив же той дідище товстий нагаїще,
Застромив же той дідище та й за поясище,
Та й узяв же молоду та й за косу руду.
Як уздріла молода, яка склалась їй біда:
— Який же ти, старий діду, та тричі хороший:
Що у тебе, діду, шовковая борода,
Шовковая борода та ще й панськая їда,
Та ще й панськая їда, молодецька погляда,
Молодецька погляда, а козацька похода.
Що у тебе діду, соколинії очі,
Соколинії очі, хороші для ночі.

Походження та примітки

* Приспів «Ой сів, думав, думав» повторюється з другою половиною кожного парного рядка.

ЯК ЗАДУМАВ СТАРИЙ ДІД ТА ТРИЧІ ЖЕНИТЬСЯ. Г.

«Малороссийские народные песни, собранные проф. Д. И. Эварницким в 1878—1905 гг.», Екатеринослав, 1906, сторінки 469—470.

Варіанти

 • «Ужинок рідного поля, вистачений працею М. Г[атцука]», М., 1857, сторінки 106—107
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1147
 • М. Лисенко, Зб. укр. пісень, в. 4 (з мелодією)
 • Е. Романов, Белорусский сборник, т. I, К., 1885, сторінка 209, ч. 66
 • «Українські народні пісні», кн. I, II, «Мистецтво», К., 1955, II, сторінки 225—226 (з мелодією)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28, одиниця зберігання 590, арк. 141
 • Материалы для изучения быта и языка русского населения Сев.-Зап. края. Собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, ч. I, СПб., 1887, сторінка 507.

Музичні обробки

 • А. Коломієць, П’ять укр. нар. пісень, К., 1960, сторінка 3
 • Є. Турула, Укр. танкові пісні на голос в супроводі фортепіано, Київ — Ляйпціг, сторінка 13.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Нерівне подружжя. Подружня зрада
 • Старий і молода, молодий і стара