Українські народні пісні

ЯК МІ БИЛО ЛІТ П’ЯТНАЙЦЯТЬ
Українська народна пісня

Як мі било літ п’ятнайцять, *
Ей, любило ня хлопців двайцять.

Як мі било двайцять штири,
Ей, любили ня офіцири.

А тепер мі на сто п’ятий,
Ей, то ня не хце пес кудлатий.

Українська народна пісня ЯК МІ БИЛО ЛІТ П’ЯТНАЙЦЯТЬ — ноти
ЯК МІ БИЛО ЛІТ П’ЯТНАЙЦЯТЬ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

* Кожний рядок повторюється.

ЯК МІ БИЛО ЛІТ П’ЯТНАЙЦЯТЬ. А.

Записана на Лемківщині.

«Народні пісні з галицької Лемківщини, тексти й мелодії, зібрав, упорядкував і пояснив Ф. Колесса». — «Етнографічний збірник», т. XXXIX—XL, Львів, 1929, сторінка 393, ч. 480 з мелодією

Варіанти

 • Wacław z Oleska, Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Львів, 1833, сторінка 343, ч. 180
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1116, ч. 34, сторінка 1132
 • «Галицько-руські народні мелодії, зібрані Й. Роздольським, списав і зредагував С. Людкевич». — «Етнографічний збірник», т. XXI, ч. I, Львів, 1906; т. XXII, ч. II, Львів, 1908, XXI, ч. 444, 448—455 (мел)
 • Ф. Колесса, Народні пісні з Південного Підкарпаття. Тексти й мелодії із вступною розвідкою. — Науковий збірник «Просвіти», Ужгород, 1923, сторінка 20, ч. 37
 • «Етнографічний збірник», Львів, 1895 — 1929, т. IX, сторінка 156, ч. 71
 • František Bartoš — Leoš Janáček, Národní pisně moravské, Прага, 1901, ч. 103 а (мелодія)
 • Frant. Sušil, Moravské národní pisné s nápévy do tekstu vŕadenými, 2 вид., 1860, ч. 97, 186 (мелодія).

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Дівчата і парубки. Залицяння. Кохання
 • Пора дівування. Дівочі роки. Дівоча врода