Українські народні пісні

ЯК НА СТАВУ, ТАК НА РІЧЦІ
Українська народна пісня

Як на ставу, так на річці
Дайте покій тій Марійці!

Видно, видно, що Марія,
Та сміється каналія!

Як на ставу, так на річці,
Подобався козак дівці,

А дівчина козакові,
Бо в дівчини чорні брови.

Лісом, лісом-дубиною,
Ячмінь жала сокирою,

Коцюбою громадила,
Козаченька принадила.

Іще буду громадити,
Щоб другого принадити.

Походження та примітки

ЯК НА СТАВУ, ТАК НА РІЧЦІ.

Запис. 1858 р. в Каменці. К. Шейковський, Быт подолян, т. I, в. 1, 1859, сторінка 66.

Варіанти

  • Wacław z Oleska, Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Львів, 1833, сторінка 449, № 339
  • «Народные южнорусские песни. Изд. Амвросия Метлинского», К., 1854, сторінка 459
  • Д. Ревуцький, Золоті ключі, 1929, в. 3, сторінка 75
  • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28—3, одиниця зберігання 333, арк. 2 (запис. М. Вовчок і О. Маркевич).

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Дівчата і парубки. Залицяння. Кохання
  • Принаджування і пригощання хлопців