Українські народні пісні

ЯК Я З КРАЮ ВИЇЖДЖАЮ
Українська народна пісня

Як я з краю виїжджаю, жінка, діти плачут:
— Мій татуню солоденький, (Двічі) коли ж вас зобачу?

А я свою жінку, діти на Бога лишаю,
Така мені мила їзда, (Двічі) як шнурок на шию.

Приїхалем у цудзий край роботи шукати,
Ходжу, блуджу попід брами, (Двічі) не мож єй дістати.

Ой виходит бас з фабрики: — Ци хочеш робити?
— Дай роботу, містер басе, (Двічі) бо не мам чим жити.

Дай роботу, містер басе, я роботу гмію,
Він до мене по-англицки, (Двічі) я не розумію.

Ой взяв мене до фабрики желізо носити,
Таке тяжке желізенько, (Двічі) немож підоймити.

Я желізо піднимаю і другого кличу,
Він до мене: — Гарюм, гарюм, (Двічі) ти санови бичу. (Двічі)

Я на нього подивився, і так си гадаю:
Як зароб’ю сто талярів, (Двічі) поїду до краю.

Заробив-єм сто талярів, пятьсот корон маю,
Сідам собі на дампшифу (Двічі) і їду до краю.

Приїхалем до Риманова, никого не знаю,
А де здиб’ю кого свого, (Двічі) то ся запитаю.

Ой виходит кум зо шинку, п’яний, аж ся гонит,
Мою жінку молоденьку (Двічі) попід бочки водит.

Я на неї подивився, зараз ня пізнала,
Тей помало коло кума (Двічі) за мур ся сховала.

Тей приходит кум до мене: — Што, куме, слихати?
Сідай, куме, зо мнов на віз, (Двічі) поїдем до хати.

Я сідаю з кумом на віз і їду до хати:
Йа куме мій солоденький! (Двічі) Што в мене слихати?

Твоя жінка добрі робит, добрі ся заходит,
Лем по штирйох кавалерів (Двічі) за собою водит.

А як я їм тото мовив: не треба робити,
Бо приїдут кум додому, (Двічі) то вас будут бити.

Кума мені відповіла: — Што кому до того?
Як я буду кару брала, (Двічі) то від мужа свого.

Приїхалем додомоньку аж до свої хати:
Діти ж мої дробнюсенькі! (Двічі) Де є ваша мати?

А мамуні німа дома аж і оде вчора,
Йа ми таки голодненьки (Двічі) сідим оде вчора.

А я з дітьми розмав’яю, йде жінка до хати:
— Ой мужу мій солоденький! (Двічі) Што з тобов слихати?

А я на ню ся подивив, зараз ся змінила,
А я єї запитався: (Двічі) — Де ти вчора била?

А я єї запитався: — Де ти била вчора?
Била-м нині, била-м вчора (Двічі) в Самборі в дохтора.

Нащо тобі та дохтора? Я вмію лічити,
Як ззімаю за волосе, (Двічі) зачинаю бити.

Українська народна пісня ЯК Я З КРАЮ ВИЇЖДЖАЮ — ноти
ЯК Я З КРАЮ ВИЇЖДЖАЮ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Запис. Ф. Колесса в селі Дошно Сяніцького повіту на Лемківщині від Ковалів. — Народні пісні з Галицької Лемківщини/Зібр. і упорядкував Ф. Колесса. — Етнографічний збірник. — Львів, 1929. — Т. XXXIX-XL. — С. 136. — № 356 6. — 119.